Link FM

Karoo Mighty Men Conference 2014

mmc 2014

* See bottom of article for registration and other details

** Afrikaanse weergawe hieronder

*** Related article:  KMMC needs prayer partners for 40-days and other prayer campaigns

 


 

KAROO MMC 2014 – IMPORTANT INFORMATION

It is now three months to go until Karoo MMC 2014 and things are starting to fall into place for another incredible conference. This article serves to provide you with the most important information that you will require regarding the conference.

Your Involvement:

Listening to the many hundreds of testimonies coming out of MMC’s of people’s lives that have been dramatically impacted by attending a MMC, it is clearly evident that there is always one common factor present – there have always been other people involved. Maybe someone invited them, or sponsored them, or prayed for them, or spent time talking with them. We therefore want to challenge you with the following statement:

Your Involvement - Can Change Everything for Someone Else

So prayerfully consider your response to this statement. For example, who can you invite along, who can you encourage to come, who can you pray for, who can you organise a campsite for?

Date & Venue:

KMMC 2014 will start on Friday 25th April and end on Sunday 27th April. The venue will be the same as the previous three years, Rusoord farm, 15km’s outside Middelburg, Eastern Cape.

Speakers & Worship:

We believe God has hand-picked the speakers for this year and know that He will use each one to bring a powerful impartation into our lives. The four speakers will be Afrika Mhlophe, Leon Schoeman, Johnny Louw and Retief Burger. Visit the Speakers page on the website for more information about each one. The worship will be led by Retief Burger with Dewald Gouws assisting.

Registration& Fees:

We are requesting everyone who is planning to attend, to register as soon as possible.It is important that every person registers as this helps us tremendously with our planning and having the necessary infrastructure in placeto accommodate everyone. As it was in 2013, KMMC is once again FREE in 2014. There are no registration fees, no conference fees and no camping fees at the venue. The costs of the Conference will be covered by donations. There will be offering drums at the event for donations. Anyone wishing to make online payments can do so directly into the Karoo Mighty Men Trust account. Simply send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., and we will email you the banking details as soon as possible. Donations made in the next month or so will be greatly appreciated as there are significant costs before the event even starts.

Prayer &Intercession:

Every year we become more aware of the importance of prayer and intercession in order to see people transformed by the power of God in our midst. For KMMC 2014 we believe we have to mobilize more prayer than ever before to create the opportunity for God to work powerfully in all of our lives. We have a number of different actions in place and are asking everyone to visit the Prayer &Intercession page of the website and specify how you would like to be involved.

Other Information:

We are already receiving requests for information about many topics, but remind you that the most important information is on the website, www.karoommc.co.za

For and on behalf of Karoo Mighty Men Committee

Ruthi van der Merwe

On behalf of Karoo Mighty Men Komitee

 


 

Connect: 

To register, visit the Mighty Men website:  http://www.karoommc.co.za/

Connect on Facebook:  https://www.facebook.com/KarooMMC

Follow on twitter: https://twitter.com/KarooMMC

 


 

KAROO MMC 2014 – BELANGRIKE INLIGTING

Dit is alreeds 3 maande voor Karoo Mighty Men 2014 en alles is besig om in plek te val vir nog ʼngeseënde konferensie. Die doel van hierdie epos is om jou te voorsien van die belangrikste informasie wat jy mag benodig aangaande Karoo Mighty Men 2014.

Jou Betrokkenheid:

Met soveel kragtige getuienisse van mans se lewens wat getransformeer is deur ʼn Mighty Men Konferensie, besef mens opnuut hoe groot impak so konferensie op mense se lewens maak. Lewensword dramaties getransformeer deur een gemene faktor – daar is altyd ander persone betrokke. Mense is uitgenooi of geborg of iemand het gebid. Ons bring graag die volgende stelling onder jou aandag:

Jou betrokkenheid kan iemand se lewe verander!

Gaan bid oor hierdie stelling en oorweeg jou betrokkenheid by Karoo Mighty Men deur iemand te oortuig om die konferensie by te woon, of jou te vergesel. Dalk benodig iemand gebed of kan jy iemand help met vervoer of kampgereedskap?
Datum & Plek: KMMC 2014 begin Vrydag 25 April tot Sondag 27 April. Die konferensie sal soos die vorige drie jare aangebied word op die plaas Rusoord geleë 15 km buite Middelburg, Oos-Kaap.

Sprekers & Lofprysing:

Naernstige gebed is die sprekers vir KMMC 2014 met groot oorleg gekies en weet ons dat God elke spreker sal gebruik om ʼn kragtige bydrae in ons almal se lewens te bewerkstellig. Die vier sprekers sal wees: Afrika Mhlophe, Leon Schoeman, Johnny Louw en Retief Burger. Die lofprysing word gelei deur Retief Burger en Dewald Gouws. Besoek gerus ons webtuiste vir meer inligting daaromtrent.

Registrasie en Toegangsfooie:

Ons versoek elke persoon wat beplan om hierdie konferensie by te woon om so gou as moontlik op ons webtuiste, www.karoommc.co.zate registreer. Registrasie is belangrik aangesien dit die organiseerders geweldig sal help met die voorbereiding van die infrastruktuur. Verder verseker registrasie dat jy deel is van KMMC se databasis en sodoende belangrike inligting rakende die kamp ontvang. Soos in 2013 word KMMC GRATIS aangebied met geen registrasie, konferensie of kampterrein fooie nie. Alle kostes vir die konferensie word deur donasies gedek. Donasies word op twee maniere hanteer, daar sal donasiedromme op die kampterreinself wees of inbetalings kan in KMMC se bankrekening, Karoo Mighty Men Trust, gedoen word. Rig ʼn navraag daaromtrent aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en ons epos die bankbesonderhede so vinnig moontlikaan u. Donasies wat alreeds binne die volgende maand of twee gedoen word sal werklik waardeer word aangesien daar aansienlike kostes betrokke is by die voorbereiding van hierdie konferensie.

Gebed & Intersessie: 

Elke jaar word ons al meer bewus van die belangrikheid van gebed en intersessie waarsonder transformasie deur die krag van God nie moontlik sal wees nie.Om dit moontlik te maak vir God om kragtiger in ons lewens te werk glo ons is dit vir KMMC 2014 nodig om ʼn groter gebedsaksie van stapel te stuur as van te vore. Ons het verskeie aksies daaromtrent wat uiteengesit is op ons webtuiste onder “Prayer & Intercession”, asseblief besoek hierdie bladsy gerus, meld aan vir ʼn gebedsaksie en wees deel van KMMC se gebedsaksie wat reg oor die wêreld strek.

Ander Informasie:

Ons ontvang alreeds verskeie navrae oor verskillende aspekte rakende KMMC 2014, jy is meer as welkom om ons te nader deur ‘n epos te stuur This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , maar herinner jou dat die belangrikste informasie op ons webtuiste, www.karoommc.co.zabeskikbaar is.

Seënwense


Ruthi van der Merwe
Namens Karoo Mighty Men Komitee